Producte afegit
Producte afegit
Productes afegits a la llista
Els productes no s'han pogut afegir
Intenta-ho de nou, si us plau.
Puja

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA AL SUPERMERCAT EN LÍNIA DE CAPRABOo

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA AL SUPERMERCAT EN LÍNIA DE CAPRABO

1. Condicions generals de compra i acceptació
2. Naturalesa del Supermercat virtual
3. Operativa del Supermercat virtual
3.1. Registre al Supermercat
3.2. Targeta Club Caprabo
3.3. Assortiment de productes i aplicació de preus de Caprabo
3.4. Preparació i recepció de les comandes
3.5. Lliurament a domicili, incidències i dret de desistiment
3.6. Facturació i formes de pagament
3.7. Confidencialitat i seguretat
4. Confirmació documental de la contractació efectuada
5. Força major
6. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal de Caprabo, SA
6.1. Responsable del tractament
6.2. Quines dades tractem i durant quant de temps?
6.3. En què consent el client quan facilita les seves dades?
6.4. Es pot oposar l’usuari a rebre comunicacions comercials o al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals?
6.5. Es comuniquen les dades a tercers?
6.6. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació i portabilitat?
6.7. Mesures de seguretat i confidencialitat de la informació
6.8. Política de cookies
6.9. Canvis en la política de privacitat
7. Propietat intel·lectual

1– Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra (en endavant, "Condicions generals de compra") regulen l'adquisició, a través del lloc web www.capraboacasa.com o l'app corresponent, accessible també desde la adreça d'URL www.caprabo.com, per part dels clients de Caprabo, SA (en endavant, "Client"), i de les empreses del Grup Caprabo (en endavant, "Caprabo"), dels productes oferts a través del Supermercat. Aquestes Condicions generals de compra estan complementades per l'avís legal del web www.capraboacasa.com, com a condicions generals d'accés i ús (en endavant, "Avís legal") que el Client ha de consultar a través de l'enllaç específic de l'Avís legal abans d'accedir al Supermercat, i que queden acceptades amb l'acceptació de les Condicions generals de compra.

Les dades identificatives del responsable del Supermercat són les que figuren a continuació:
CAPRABO, S.A.
NIF: A-08.115.032
Carrer Ciències, 135
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.caprabo.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20423, foli 211, full B-5708, inscripció 32a. Inscrita al Registre d'Empreses de Venda a Distància amb el núm. 2002/0301/09/08/2/V..

Per comprar al Supermercat el Client s'ha de registrar o s'ha d'haver registrat com a usuari del portal Capraboacasa i ha d'acceptar aquestes Condicions generals de compra. L'acceptació de les Condicions generals de compra significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de totes les Condicions generals de compra en la versió publicada per Caprabo en el moment de l'accés del Client al Supermercat. En cas que no estigueu d'acord amb el contingut de les Condicions generals de compra, heu de clicar sobre el botó "Cancel·la" que hi ha al final i, per tant, no heu de comprar al Supermercat en línia.

Caprabo pot modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració d'aquestes condicions, les condicions del servei i els continguts corresponents, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva i impedir-hi l'accés. Així mateix, ha d'intentar informar l'usuari d'aquest canvi a través del seu correu electrònic, una publicació a la pàgina web o les actualitzacions de l'app de Capraboacasa, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Els fulls oficials de reclamació estan a disposició dels clients en qualsevol dels establiments Caprabo.

2– Naturalesa del Supermercat virtual

El Supermercat està destinat a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, és a dir, per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat a actuar. Per tant, queden excloses del servei de Supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, així com els consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'activitat del Supermercat.

En virtut d'això, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del Supermercat virtual.

Com a Client, declareu que sou major d'edat i que disposeu de prou capacitat jurídica per vincular-vos per aquestes Condicions generals de compra quan contracteu amb Caprabo, SA. No obstant això, accepteu, de manera expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització del Supermercat té lloc sota la vostra responsabilitat única i exclusiva.

3– Operativa del Supermercat virtual

3.1– Registre al Supermercat

El registre com a client és totalment gratuït. Si és la primera vegada que accediu al Supermercat i hi voleu comprar, com a Client heu d'emplenar el formulari de registre al qual podeu accedir mitjançant el botó "Nou usuari". A partir d'aquest moment, esdevindreu client del Supermercat i quedareu igualment acreditat com a usuari del portal de Capraboacasa, i podreu accedir a tots els serveis que s'hi ofereixen sense haver d'emplenar formularis addicionals. Si us registreu en el Supermercat rebreu per correu electrònic i amb justificant de recepció el nom d'usuari i la contrasenya que us permetran comprar al Supermercat en línia.

Els codis d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del Client vetllar per la custòdia, el bon ús i la integritat d'aquests codis. Així mateix, el Client és l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se'n derivin.

Caprabo es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya, i per tant l'accés a capraboacasa.com dels usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Caprabo.

3.2– Targeta Club Caprabo

Totes les persones que ja tinguin la targeta Club Caprabo continuaran gaudint dels avantatges que inclou en les condicions establertes per al seu ús a Internet. Consulteu–les aquí: https://www.caprabo.com/ca/home/condiciones-club/. Introduïu el número de targeta, el CP i el telèfon i recuperarem les vostres dades per facilitar-vos el registre al Supermercat en línia. Així mateix, tant al web de Caprabo com al de Capraboacasa trobareu una zona on podreu modificar les vostres dades.

Si, per contra, no disposeu de targeta, en el moment del registre se'n generarà una automàticament, que enviarem al vostre domicili. Disposar de la targeta Club Caprabo és indispensable per utilitzar el Supermercat virtual. L'acceptació d'aquestes Condicions generals de compra comporta l'acceptació expressa, plena i sense reserves de les condicions generals del programa Club Caprabo, que manifesteu que heu llegit en l'enllaç esmentat en el paràgraf anterior.

3.3– Assortiment de productes i aplicació de preus de Caprabo

Caprabo ofereix un ampli i variat assortiment de productes perquè, des d'un ordinador, el Client pugui adquirir productes frescos, conserves, congelats o productes de la llar sense haver de desplaçar-se.

Caprabo garanteix el preu del dia en què hagi tingut lloc la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client aprofiti totes les ofertes existents en el moment de fer les comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes no estiguin vigents. Com a excepció, el preu dels productes frescos pot diferir dels preus presentats a causa de variacions de pes.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida al Títol VI del Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Caprabo us informa que tots els preus mostrats al Supermercat inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Està totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors d'edat.

Caprabo es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o a cancel·lar-ne la venda de manera temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de Caprabo de donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus Clients.

La validesa de les ofertes té caràcter quinzenal, sense perjudici que en alguns casos les ofertes tinguin altres períodes de validesa, segons es faci constar en cada moment.

3.4– Preparació i recepció de les comandes

Caprabo us garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la botiga, tot i que puntualment pot no garantir-ne la disponibilitat per a tots els clients i en els volums requerits en el moment de fer la comanda.

3.5– Lliurament a domicili, incidències i dret de desistiment

(a) Lliurament a domicili

El repartiment a domicili es fa amb una flota de vehicles completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l'adreça triada pel Client. Per això, els transports de Caprabo disposen de tres compartiments separats: un per a productes secs, un altre per a productes frescos en què la temperatura és d'entre 2 °C i 6 °C, i un tercer compartiment per a productes congelats a 20 °C. D'aquesta manera, Caprabo garanteix al Client la recepció dels productes en les millors condicions de qualitat.

(b) Recollida en un centre comercial Caprabo

Caprabo ofereix la possibilitat que el Client passi a recollir la comanda en un dels centres comercials de Caprabo habilitats amb aquesta finalitat. Si aquesta és la vostra opció, els responsables de cada un dels centres comercials de Caprabo s'encarregaran de mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Segons el Reial decret 110/2015 de 20 de febrer, CAPRABO es fa càrrec de la recollida gratuïta d'un aparell electrònic (RAEE) de tipus equivalent o que faci les mateixes funcions que l'adquirit a la botiga en línia. En el moment del lliurament de l'aparell comprat, es recollirà l'aparell equivalent, tant per al lliurament a domicili com per a la recollida en un Centre Comercial Caprabo

Horaris de lliurament

Tant per al lliurament a domicili com per a la recollida en un centre comercial de Caprabo, Caprabo disposa de diferents franges de lliurament per adaptar-se a les necessitats del Client.

En el moment de fer la comanda, apareixerà un tauler d'horaris en què veureu les disponibilitats per als lliuraments diaris. Els lliuraments tenen lloc de dilluns a dissabte, excepte els dies festius, tant nacionals, com autonòmics o locals.

En el moment del lliurament, el Client ha de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme ha estat lliurada i acceptada.

Caprabo no assumeix cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre'n civilment. En termes generals, i d'acord amb el que estableix la normativa vigent, Caprabo no es fa responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre'n civilment.

Per recollir les comandes només heu de mostrar-nos el DNI i comunicar-nos el número que Caprabo ha destinat a la comanda, de manera que Caprabo pugui identificar que el número es correspon amb el del client que va contractar la comanda.

Zones de repartiment

Per visualitzar les zones on Caprabo ofereix el seu servei de Supermercat en línia cliqueu sobre Zones de cobertura

Despeses de servei

LLes despeses de lliurament a domicili per comanda són de 4 euros per imports de compra iguals o superiors a 100 euros. Si la comanda no supera aquesta quantitat, el lliurament a domicili té un cost de 6 euros. Per als titulars de la Targeta Or el repartiment és gratuït en les compres superiors a 100 euros. En les que siguin inferiors, el cost és de 6 euros.

Si la compra s'ha de recollir en qualsevol centre comercial Caprabo, l'import del repartiment és gratuït.

El servei de preparació de les comandes efectuades en modalitat Click&Drive, serà gratuït per a compres iguals o superiors als 30 euros, mentre que tindrà un cost de 3 euros si l’import de la compra és inferior a aquest import.

El servei de preparació de les comandes efectuades en modalitat Click&Collect, serà gratuït per a compres iguals o superiors als 20 euros, mentre que tindrà un cost de 2 euros si l’import de la compra és inferior a aquest import.

Incidències i devolucions

En el supòsit de rebre algún producte defectuós, que algun dels productes sol•licitats no l’hagués rebut o que rebés algún producte no sol•licitat, ens ho haurà de comunicar de forma immediata mitjançant el següent link o contactant amb el teléfon d’atenció al client 93 261 60 60 i procedirem a resoldre la referida incidència a la major brevetat possible i al nostre càrrec.

Així mateix, si un producte servit no compleix les nostres exigències superiors de caducitat, us abonarem el preu del producte. Les nostres exigències són les següents: 5 dies abans de la data de caducitat en ous, iogurts i postres lactis, 15 dies en llet, 3 dies en pa de motlle i 1 mes en alimentació especial infantil.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals, sense necesitat de justificació.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà vostè de notificar a CAPRABO, S.A., c/ ciencies, 135 de l’Hospitalet de llobregat (08908), telèfon 93 261 60 60, la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podrà utilizar el model de formulari de desistiment al que pot accedir a través del següent link, tot i que el seu ús no és obligatori. Tanmateix té vosté l’opció de complimentar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altre declaració inequívoca mitjançant el nostre lloc web https://www.caprabo.com/ca/atencion-cliente/desistimiento/. Si opta per aquesta opció, li comunicarem sense retard, en un suport durader (per exemple, per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent al transportista, va adquirir la posessió material de la comanda o, en cas d’entregues parcials d’una mateixa comanda, el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, distint al transportista, hagi adquirit la posessió material de l’últim dels béns de la comanda.

Per a complir el termini de desistiment, hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que finalitzi el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de:

- Béns que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.

-- Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats amb posterioritat a l’entrega.

- Béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indisociable amb altres béns.

- Gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats, que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després de l’entrega.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’ entrega ordinària que oferim) sense cap endarreriment indegut i, en qualsevol cas, abans de 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del seu contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que va fer servir vostè per a la transacció inicial, a no ser que vostè hagi disposat una altre cosa; en tot cas no incorrerà en cap despesa com a conseqüència d’aquest reemborsament. En qualsevol cas, podrem retindre el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentant una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de retornar-nos o entregar-nos directament els béns a l’estableciment CAPRABO que tingui més a prop, prèvia comunicació per la seva part al telèfon d’Atención al Cliente 93 261 60 60, sense cap retard injustificat i, en qualsevol cas, abans del termini de 14 dies naturals a comptar de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi finalitzat aquest termini.

Haurà vostè d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Sols serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

3.6– Facturació i formes de pagament

Per als clients que vulguin factura de la compra efectuada, es fa constar que, d'acord amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l'emissió de factures és el dia 16 del mes següent al mes en què hagi tingut lloc la compra corresponent.

El pagament es pot fer mitjançant les targetes de crèdit o dèbit següents:
Visa
Visa Electron
American Express
MasterCard
Maestro
Targeta Visa Caprabo
Targeta Financera Caprabo

El cobrament de les compres efectuades pel Client es durà a terme en finalitzar la preparació de la comanda i els punts obtinguts de la compra s'acumularan en la targeta Club Caprabo de l'usuari.

Caprabo garanteix al Client la plena seguretat de les seves transaccions, ja que disposa dels estàndards tecnològics més actuals en la data de posada en funcionament del Supermercat pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

Caprabo us informa que, per garantir millor la vostra seguretat com a Client, ha arribat a un acord amb la societat VeriSign, Inc, dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet. Per a més informació, feu clic sobre el logotip de VeriSign i accedireu a la pàgina www.verisign.com, en què trobareu més informació sobre les mesures de seguretat implantades en el servei de Supermercat en línia.

Així mateix, i amb la finalitat de garantir la seguretat de les transaccions, Caprabo ha implantat el protocol unificat de comerç electrònic (PUCE) per a les targetes Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro; per tant, en el moment en què hàgiu de pagar les compres, Caprabo us connectarà amb l'entitat emissora de la targeta bancària, la qual us sol·licitarà un codi de verificació com a mitjà per validar la targeta de pagament utilitzada.

En atenció a allò establert al Real Decret-Llei 19/2018, de 23 de novembre, que transposa la Directiva (EU) 2015/2366 sobre serveis de pagament (PSD2), el client dóna el seu consentiment a que en les compres que incorporin productes frescos, l’import autoritzat pel mateix al realitzar la seva comanda es vegi incrementat en un 5% respecte de l’import dels articles incorporats a la llista de la compra, atenent a les variacions que poden resultar de l’adquisició de productes frescos, en els que el seu import depèn del pes dels productes entregats. Tot i això, l’import que serà cobrat al client serà el corresponent a la quantitat real entregada, que en conseqüència podrà ser inferior al que de forma inicial va ser autoritzat.

Us comuniquem que la informació de les vostres comandes es desa. Podreu veure els productes que heu adquirit en les 5 últimes comandes, tant a Capraboacasa com a Caprabo, en aquest últim cas sempre que estiguin a la venda a Capraboacasa.

3.7– Confidencialitat i seguretat

Caprabo considera les dades facilitades pel Client com a informació confidencial i, en conseqüència, preservarà la confidencialitat de tota la informació obtinguda del Client.

Així mateix, Caprabo ha adquirit, des d'un principi, un seriós compromís per garantir la seguretat en totes les vostres transaccions comercials.

Per aquest motiu, el sistema de comerç electrònic utilitzat per aquesta societat està allotjat en un servidor segur, de manera que tot enviament d'informació confidencial té lloc de manera segura, mitjançant el sistema avançat d'encriptació de dades SSL (Secure Socket Layer).

L'usuari pot saber que és en una zona segura quan l'URL canvia d'http:// a https://, i també apareix un cadenat tancat a la part inferior del navegador. D'aquesta manera, totes les dades que s'enviïn a partir d'aquest moment viatjaran totalment encriptades, cosa que garanteix la seguretat plena de les transaccions.

4– Confirmació documental de la contractació efectuada

CAPRABO le remitirá, una vez aceptadas de forma expresa las presentes Condiciones Generales de Compra, justificación de la contratación efectuada, vía telemática a través de correo electrónico.

5- Força major

Als efectes d'aquestes condicions generals s'entén per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, tot i ser previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web o a l'app del Supermercat, (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o els atacs al servidor del Supermercat en línia (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Caprabo ni al Client, (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l'emmagatzematge o el lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal o l'app, (vi) els problemes o errors en la recepció, l'obtenció o l'accés al Supermercat per part d'aquests tercers, (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions assumides per Caprabo, (x) l'escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloquejos, (xv) disturbis, o (xvi) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no es consideren com a casos de força major.

6. Política de protecció de dades de caràcter personal de Caprabo, SA

6.1. Responsable del tractament

CAPRABO, SA (d’ara endavant, «CAPRABO»). NIF: A-08115032. Carrer Ciències 135, l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@eroski.es

6.2. Quines dades tractem i durant quant de temps?

CAPRABO tracta:

(I) en general, les dades de caràcter personal facilitades en el moment de la sol·licitud d’alta o de registre; i, en particular, les dades identificatives, i les característiques personals, professionals i de contacte per correu electrònic;

(II) en general, les dades que es facilitin durant el procés de compra o contractació; i, en particular, les dades obtingudes per l’ús de la targeta, així com les compres que hi estiguin associades i les dades per efectuar o autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis;

(III) les dades que resultin de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ O ENTORN DIGITAL quan se’n faci ús), adreça IP i informació recopilada per mitjà de cookies, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(IV) les dades que es puguin derivar al llarg de la relació contractual,

(V) les dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques.

CAPRABO tracta i emmagatzema les dades del client mentre aquest estigui actiu al Club Caprabo, MITJÀ O ENTORN DIGITAL o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

6.3. En què consent el client quan facilita les seves dades?

CAPRABO tracta i emmagatzema dades necessàries per:

(I) prestar els serveis que s’ofereixen al supermercat en línia,

(II) desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el club de fidelització Club Caprabo i els serveis que s’hi vinculen.

CAPRABO, promotora, propietària i responsable del programa, MITJÀ O ENTORN DIGITAL, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerades en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el club de fidelització i els serveis que s’hi vinculen per mitjà d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les dades del client o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO, per a l’oferta de promocions subjectes a la condició de client a través de mitjans de comunicació, electrònica o no, referents a productes o serveis del sector en què CAPBRABO desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esports, oci, lleure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament).

Aquest tractament és necessari per desenvolupar i executar aquesta relació negocial o contractual. En cas contrari no es podran assignar els avantatges relatius al Meu Club Caprabo.

No obstant això, el client es pot oposar al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d’aquesta mena d’enviaments durant el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets que descriu l’apartat

6.4. Es pot oposar l’usuari a rebre comunicacions comercials o al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals?

El client es pot oposar en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i promocionals contactant-nos per mitjà de dpo@eroski.es, fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, escrivint a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o bé adreçant-se a https://www.caprabo.com/ca/atencion-cliente/

6.5. Es comuniquen les dades a tercers?

a. Partners
CAPRABO, en el marc del seu programa de fidelitat, arriba a acords amb diferents partners, que, de la mateixa manera, desenvolupen la seva activitat en els sectors enumerats en el punt 6.3.

De vegades, podria ser necessari comunicar a aquests tercers el nom i els cognoms del client, així com el número de soci del Club Caprabo, per tal de poder dur a terme les verificacions oportunes per aplicar, per part dels diferents partners, la promoció acordada al soci; en cas contrari, no sempre es podrien assignar els avantatges relatius al programa en aquests partners.

b. Administració pública, jutjats i tribunals
Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’Estat, els jutges o els tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CAPRABO els comunicarà les dades que sol·licitin formalment.

6.6. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació i portabilitat?

Qualsevol client pot revocar el seu consentiment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i limitació, oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal o sol·licitar-ne la portabilitat enviant un correu electrònic a dpo@eroski.es, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, escrivint a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o bé adreçant-se a https://www.caprabo.com/ca/atencion-cliente/

6.7. Mesures de seguretat i confidencialitat de la informació

CAPRABO ha adoptat les mesures de seguretat oportunes en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics de què disposa per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que el client li faciliti, i d’aquesta manera vetlla per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

6.8. Política de cookies

CAPRABO utilitza cookies. Podeu trobar tota la informació relacionada amb aquesta qüestió a la Política de Cookies.

6.9. Canvis en la política de privacitat

CAPRABO compleix escrupolosament les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d’aquesta política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

7– Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut del web o l'app pertanyen a Caprabo, excepte els de les empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de Caprabo, els marcs, els bàners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc., d'aquest web o de l'app són titularitat de Caprabo, que té legítimament en exclusiva els drets d'explotació.

L'usuari que accedeixi a aquest web o a l'app no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats, ni tampoc no pot crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Solament està autoritzada la visualització i la descàrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que aquest pugui fer-ho extensiu a terceres persones ni a entitats.

En cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquest web o a l'app, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de Caprabo, els són aplicables, igualment, aquestes condicions, tret que es pacti el contrari.

Queda terminantment prohibida qualsevol alteració per part de l'usuari d'aquest web o app que pugui afectar-ne el contingut, com ara vincles (enllaços) i similars.

2021 CAPRABO, SA
Tots els drets reservats